Stand van Jan

Ik vind het / mijn leven nog steeds een mysterie.  Het boeit mij enorm om me steeds maar weer af te vragen "waar kom ik vandaan"? ", "waar wil ik naar toe?, enz. Stel ik mijzelf eigenlijk wel doelen, of leef ik mijn leven zo maar een beetje voor mij uit? 

Via facebook en whatsapp laat ik mijn omgeving geregeld weten hoe ik over dingen denk, waar ik blij van word,  waar ik me aan irriteer, waarover ik zelfs kwaad word, enz.

Voor wie of wat doe ik dat eigenlijk?  Ik kom er steeds vaker achter, dat het niet veel meer dan een schijnvertoning is. Het gevoel kweken bij jezelf dat je betrokken genoeg bezig bent. Jezelf op die manier op de sociale kaart zetten, enz. Maar het bevredigt steeds minder! 

Bovendien draag ik bij aan een medium, waar ik steeds meer aversie tegen begin te krijgen. Niet zozeer tegen het medium op zich, maar wel tegen de wijze waarop de gebruikers,  ongenuanceerd hun mening naar voren brengen , zonder rekening te houden met de gevoelens van anderen en welke fatsoensnorm dan ook. Het zal ongetwijfeld met de tijdgeest te maken hebben en ook met hoe ik zelf in het leven sta, maar dan toch.......

Hoe anders wil ik het? 

In de afgelopen decennia (dan merk je toch wel, dat je een dagje ouder wordt) heeft Systemisch werk (Phoenix Opleidingen in Utrecht) en pas veel later o.a. EFT (Yvonne Toeset) mijn interesse gehad. Ik heb in al die jaren heel mooie dingen geleerd en vooral meegemaakt, maar toch.........het bleef toch nog teveel en te vaak bij theorie. Ik kon er vaak toch niet echt bij komen. Ik bleef teveel en te gemakkelijk in mijn hoofd zitten. 

Met spiritualiteit had ik een soort liefde / haat verhouding: het had wel degelijk mijn belangstelling, maar het bleef voor mij vaak toch te zweverig. Tot dat ik "bij toeval" (hier kom ik nog op terug) in contact kwam met de boeken van Hans Peter Roel. 

Door zijn bijzondere manier van vertellen, hij verwerkt hetgeen hij wil zeggen in een soort romanvorm, waardoor de boodschap, in ieder geval werkt dat zo bij mij, veel meer doordringt en blijft hangen. Zijn boeken zetten aan tot (na) denken!

Inmiddels heb ik de volgende boeken van hem verslonden: Eindeloos, Himalaya en De Vierde dimensie. Stuk voor stuk pareltjes! Wat een verstilde waarheid zit erin opgesloten. Aanrader!

Om u / jullie een beetje nieuwsgierig te maken, haal ik een gedeelte aan uit "De vierde dimensie):

Abraham Lincoln werd in 1846 in het          John F. Kennedy werd in 1946 in het congres  in het congres gekozen                                  gekozen                             

Abraham Lincoln werd in 1861 beëdigd      John F. kennedy werd in 1961 beëdigd als als president van de V.S.                                 president van de V.S.

De namen van beide presidenten bestaan uit zeven letters

Beide preseidenten werden vermoord door een zuiderling

De naam van beide opvolgers was Johnson

Andrew Johnson, die Lincoln opvolgde,        Lyndon Johnson, die Kennedy opvolgde, werd geboren in 1808                                       werd geboren in 1908

John Wilkes Booth (drie namen), die             Lee Harvey Oswald (drie namen), die Lincoln vermoordde, werd in 1839                 kennedy vermoordde, werd in 1939 geboren                                                               geboren

John Wikes Boorh ontsnapte uit een            Lee Harvey oswald ontsnapte uit een flatge-theater en werd aangehouden in een            bouw en werd aangehouden in een theater  flatgebouw 

Booth en Oswald werden beiden vermoord voor hun proces

Lincoln en Kennedy hadden beiden mensenrechten hoog op hun politieke agenda's staan

Beide presidenten werden vermoord door een kogel in hun hoofd

De echtgenotes van beide presidenten verloren ieder een kind tijdens hun verblijf in het Witte Huis

Beide presidenten stierven op een vrijdag

De secretaresses van Lincoln heette Kennedy en die van Kennedy heette Lincoln

(einde citaat)

 

Toeval of niet? Door dit citaat werd mijn spirituele interesse opnieuw aangewakkerd en heeft mij tot nu toe ook niet meer losgelaten. Een volgende keer meer hierover....